Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

3 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 43,874,700.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.90% təşkil edən bağlanılmış 8 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.90% təşkil etmişdir.