Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

1 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 224,163,900.00 manat, repo faiz dərəcəsi 4.50%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 102 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.04%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.74%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.76% təşkil etmişdir.