Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

29 aprel 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  105,595,300 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-7,56% təşkil edən bağlanılmış 48 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,14%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,87%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,62%  təşkil etmişdir.