Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

26 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 76,710,200.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.10% təşkil edən bağlanılmış 12 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7.10% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.10%  təşkil etmişdir.