Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

25 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 26,880,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.70% təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5.50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.50% təşkil etmişdir.