Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

24 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 42,130,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.90% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.50% təşkil etmişdir.