Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

23 aprel 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 103,093,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.30% təşkil edən bağlanılmış 44 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.74%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.80% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.34% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.25% təşkil etmişdir.