Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

22 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 74,857,700.00 manat,  repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.95% təşkil edən bağlanılmış 46 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.60%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.04%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.54% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.20% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6.95 % təşkil etmişdir.