Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

19 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 10,957,400.00 manat repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.50% təşkil edən bağlanılmış 14 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.70% təşkil etmişdir.