Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

18 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 19,826,600.00 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 9 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,50%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,15% təşkil etmişdir.