Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

17 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  131,198,800.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 56 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,25%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,38%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,92% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,80% təşkil etmişdir.