Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

16 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  235,578,200.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,25% təşkil edən bağlanılmış 46 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,43%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,86%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,68% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,27% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,21%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6,95% təşkil etmişdir.