Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

15 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 183,991,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 93 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,41%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,19%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,96% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,00 %, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6,81% təşkil etmişdir.