Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

9 aprel 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  23,964,500 manat,  repo faiz dərəcəsi  5.00%-6.95% təşkil edən bağlanılmış 15 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,83%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,31% təşkil etmişdir.