Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

8 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  51,120,100 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,39%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,13%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir.

Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,00 % təşkil etmişdir.