Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

4 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  64,713,900 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-6,95% təşkil edən bağlanılmış 42 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.