Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

3 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  142,689,300 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 64 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,58%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,62%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,56% təşkil etmişdir.

Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,70 % təşkil etmişdir.