Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

2 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  142,528,200 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-6,80% təşkil edən bağlanılmış 22 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,69%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,38% təşkil etmişdir.

Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,78% təşkil etmişdir.