Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

29 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  147,585,700 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 37 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,23% təşkil etmişdir.