Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

21 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 55,880,800 manat, repo faiz dərəcəsi 4,20%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 38 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,48%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,81% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.