Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

27 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 32,510,100 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,50%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 30 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,01% təşkil etmişdir.

Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,27%  təşkil etmişdir.