Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

19 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  175,995,300 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,50%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 35 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,52%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,50%  etmişdir.