Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

18 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 108,880,300.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5,30%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 45 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,90%,  2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,03% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir.