Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

15 mart  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  7,332,400 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,60%-6,20% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,70% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir.