Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

13 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  60,074,900 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,80%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 33 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,93%  təşkil etmişdir.