Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

12 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  3,635,500 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,50%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 3 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir