Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

11 mart  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  53,285,200 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,50%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 23 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,60% təşkil etmişdir.