Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

7 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  152,717,200 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 60 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,84%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.

Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,80% təşkil etmişdir.