Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

4 mart  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  85,394,900 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,50%-6,30% təşkil edən bağlanılmış 35 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,56%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,50% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir.