Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

1 mart  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 107,261,600 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,30%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 20 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,90% təşkil etmişdir.

Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,90%  təşkil etmişdir.