Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

29 fevral  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  123,182,000 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-7,38% təşkil edən bağlanılmış 30 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,38%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,42% təşkil etmişdir.
Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,60% təşkil etmişdir.