Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

19 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  35,621,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,90%-5,60% təşkil edən bağlanılmış 17 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,03%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 3,90% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,01% təşkil etmişdir.