Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

20 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 33,073,200 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-6,50%  təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,12%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,03% təşkil etmişdir.