Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

19 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  60,004,300 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,70% təşkil edən bağlanılmış 40 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,41%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,64%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,70% təşkil etmişdir.