Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

16 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  166,999,500 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-6,70% təşkil edən bağlanılmış 61 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,27%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,83%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,55% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,80% təşkil etmişdir.