Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

14 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 127,982,600.00 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-6,90%  təşkil edən bağlanılmış 26 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,77%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,08%, 2W AINAAO (13-15 gün)  üzrə 5,50%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,70% təşkil etmişdir.