Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

08 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  10,144,704.65 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,50%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 11 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,99% təşkil etmişdir.