Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

 06 fevral 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 35,802,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.50%  təşkil edən bağlanılmış 22 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,68%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,78%, 2W AINAAO (13-15 gün)  üzrə 5,90%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.