Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

16 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  40,952,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış  repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,40%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,34% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,38% təşkil etmişdir.