Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

02 fevral  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  92,895,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,50%-6.75% təşkil edən bağlanılmış 33 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,96%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,61%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,53% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,53% təşkil etmişdir.