Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

01 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  149,625,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,39%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 35 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,53%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 5,39% təşkil etmişdir.