Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

31 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  139,981,500  manat,  repo faiz dərəcəsi 5,60%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.20%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,71%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,99%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.