Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

30 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  18,172,700 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,30% təşkil edən bağlanılmış 10 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,79%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.