Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

29 yanvar 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 105,628,500 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 17 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,98%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,51%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.