Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

26 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  111,811,018 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 56 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,02%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,85%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 5,25% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 6,00%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,90% təşkil etmişdir.