Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

25 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 12,728,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,80%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 11 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,00% 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,49% təşkil etmişdir.