Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

23 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 57,787,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,50% təşkil edən bağlanılmış 17 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,74%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,60% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,50% təşkil etmişdir.