Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

18 yanvar 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 294,656,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 43 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,75%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,75% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,00%, 1M AINAIB (29-32 gün) üzrə 6,75% təşkil etmişdir.