Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

17 yanvar 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  46,319,000 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 5 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,50% təşkil etmişdir.