Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

27 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 42,001,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,39%-7,20% təşkil edən bağlanılmış  repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,15%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,50% təşkil etmişdir.